Innbytte

Vi kan gi deg et tilbud på innbytte av din gamle båt, når du handler en «ny» bruktbåt av oss.

Innbytte av bruktbåt er en vanlig praksis blant båteiere som ønsker å oppgradere eller nedgradere sin eksisterende båt. Det kan være flere årsaker til at man ønsker å bytte inn sin båt, som for eksempel at man ønsker å kjøpe en større eller mindre båt, eller at man ønsker å bytte type båt for å tilpasse seg endrede behov.

Når man skal bytte inn sin bruktbåt, er det viktig å være klar over at man ikke nødvendigvis vil få samme verdi for båten som man ville fått ved salg på det åpne markedet. Dette skyldes blant annet at forhandleren som tar imot båten, må ha en viss fortjeneste på salget av båten videre, samt at de tar på seg en viss risiko ved å ta imot båten. Derfor er det viktig å være realistisk når man vurderer verdien av sin bruktbåt i forhold til hva man kan få ved innbytte.

Innbytte